2023-03-21
Nya L-stödsformar
Idag levererades våra gjutformar för L-stöden, och produktionen kommer snart att påbörjas.  L-stöden kommer att produceras i höjderna: 800, 1200 och 1600mm. Bredd: 2m.


2023-03-03
Nytt projekt: GBJ Bygg AB
GBJ Bygg är en kund som MT-Betong har ett gott samarbete med, och vi har återigen fått förtroendet att leverera till ett av deras projekt. Denna gång levererar vi sockelbalkar till bygget av den ledande batteri-tillverkaren Micropower:s nya anläggning i Nylanda-området/Växjö. Den 25.000 kvadratmeter stora anläggningen kommer både att rymma ett nytt huvudkontor, och lokaler för produktion och innovation.
Vi är väldigt stolta över att vara med och leverera till det här projektet.

2023-03-01
Certifiering EN 15050
Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga i att vi levererar produkter av hög kvalitet. Vi har således inlett en process hos Nordcert för att bli certifierade enligt EN 15050, och för att få ett CE-godkännande av våra produkter. Certifieringen blir ett intyg på den kontrollerade och kvalitativa produktionen som vi har, men kommer också att fungera som en ytterligare kvalitetssäkring. Planen är att vara certifierade under Q2 2023.

2023-02-15
MT-Betong börjar producera L-stöd

MT-Betong har mycket kul på gång! Bland annat kommer vi att utöka vårt sortiment, och snart kunna erbjuda våra kunder leverans av L-stöd i olika höjder och utföranden. Produktionen av dessa kommer att påbörjas i april.


2022-09
MT-Betong blir en del av ForshedaGruppen
Det är med stor glädje vi meddelar att MT-Betong har förvärvats av ForshedaGruppen.
-”MT-Betong kommer att bli ett bra komplement till våra övriga verksamheter, och det är en naturlig del i vårt mål att bli en one-stop-shop-leverantör”, säger ForshedaGruppens vice VD Johan Strimbold.
Nya ägare och ny ledning innebär nya möjligheter och nya mål för MT-Betong, samtidigt som entusiasmen för prefab-betong består. Förvärvet blir en förstärkning som ger oss utökade möjlighete att möta kundernas behov och önskemål, och vi är mycket stolta över det.