Vårt företag har rötter som sträcker sig ända tillbaka till 50-talet. År 1959 satte Malte Nilsson grunden för det som idag är MT-Betong när han startade Markaryds Takpannefabrik. Som namnet avslöjar, var företaget då framför allt inriktat på tillverkning av takpannor. I över 60 års tid har företaget ägts och drivits av familjen Nilsson, som förvaltat verksamheten väl och samtidigt sett till att den kunnat utvecklas och expandera. Produktionen och utbudet har breddats ordentligt. Idag tillverkas prefab-betong av hög standard till såväl bostäder och handel, som till industri och lantbruk. Och utvecklingen fortsätter. Efter flera decennier i samma ägo bytte MT-Betong nyligen ägare, då bolaget i juni 2022 förvärvades av ForshedaGruppen. En koncern som brinner för tillverkning av prefabricerade byggkomponenter, och har som mål att bli en hållbar One-stop-shop-leverantör. Nya ägare och ny ledning innebär nya möjligheter och nya mål för MT-Betong, samtidigt som entusiasmen för prefab-betong består.

Möjligheten att montera ihop redan färdigtillverkade komponenter i stället för att producera dem från grunden innebär en effektiviserad byggprocess. Den blir både förenklad och förkortad. Utöver tiden som sparas genom att inte tillverka byggdelarna från grunden, skyndar användningen av prefab-produkter också på processen genom att arbetet i högre grad går att utföra oberoende av väder och vind. Tidseffektiviteten genererar positiva konsekvenser för ekonomin. Även arbetsmiljön förbättras genom användning av prefab, i och med att arbetsbelastningen minskar och likaså gör risken för olyckor på byggarbetsplatsen.

Hälsa och hållbarhet är oerhört viktigt för oss, och ska omfatta både människor och miljö. På MT-Betong arbetar vi som ett team, och varje kollega utgör en viktig byggsten i det teamet. Med god sammanhållning jobbar vi tillsammans för att uppnå våra mål. Arbetsmiljön ska vara trygg och säker, och vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla våra säkerhetsrutiner. Vi arbetar också ständigt med att se över vårt klimatavtryck och på hur vi kan förbättra vår produktion utifrån miljöaspekten. Bland annat strävar vi efter en så stor koldioxidreducering som möjligt i våra produkter. Vi vill också att fabrikens energianvändning ska vara så klimatsmart som det går, exempelvis har vi som mål att börja använda oss av solenergi för produktionen.